Chứng chỉ bảo vệ của cơ quan có thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của kỳ thi. Theo những yếu tố hoàn thiện nhất nhân viên bảo vệ Hưng Cát Lợi. Đảm bảo được, nhưng phải tuân thủ các chứng chỉ hoạt động tốt nhất. Mang đến cho nhân viên một công việc ổn định và thoải mái.

Có những loại chứng chỉ kỹ thuật nào?

Hiện nay, có hai loại chứng chỉ an toàn được sử dụng trong thiết kế đào tạo an toàn. Hai chứng chỉ cụ thể bao gồm:

Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ: Được cấp cho nhân viên an ninh sau khi hoàn thành các khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ và võ thuật. Chứng chỉ chứng nhận này đảm bảo rằng khách hàng đang làm việc và có khả năng thành thạo các kỹ năng cần thiết để duy trì các kỹ năng như: công việc, vị trí, vị trí du lịch, kỹ năng kế toán …

Chứng chỉ Phòng cháy chữa cháy và Sơ cứu: Chứng chỉ này là bắt buộc nếu các sĩ quan cảnh sát được đào tạo để đảm bảo họ có thể ứng phó và quản lý các vụ cháy, nổ và hỏa hoạn nguy hiểm. Chứng chỉ được cấp sau khi nhân viên an ninh hoàn thành các khóa học được công nhận, được đào tạo theo các cấp độ nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao, từ đào tạo đến huấn luyện.

Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ có thời hạn không?

Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ

a) Cấp Giấy chứng nhận tuân thủ các điều kiện về an ninh, tổ chức và quản lý trung tâm thương mại, bao gồm: tòa nhà thương mại súng ngắn cỡ nhỏ; buôn bán đồ nổ công nghiệp. Đối với hệ thống kinh doanh dịch vụ bảo trì do quốc tế tài trợ và tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ; cơ sở kinh doanh thuộc Bộ An ninh Nhà nước;

b) Thực hiện việc kiểm tra và cấp chứng chỉ an toàn lao động của người chăm sóc được huấn luyện cho hoạt động kinh doanh và dịch vụ huấn luyện vận hành; bồi dưỡng nghiệp vụ các trường công an; cơ quan đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ an ninh;

Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ có thời hạn không?

c) Xem xét các khóa học và chương trình đào tạo về an ninh của các tòa nhà có cửa đóng bằng dịch vụ .

  1. Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng;
  2. Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy;
  3. Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy;
  4. Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy;
  5. Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy;
  6. Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Những điểm tổng quan mà hầu hết các công ty dịch vụ bảo vệ đều phải đảm nhiệm rõ ràng nhất định.

Chia sẻ:

0916 273 272
challenges-icon chat-active-icon