Liên Hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÁT LỢI
  • Trụ sở chính Công ty:
  • Địa chỉ: Số 2252A, Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 028. 37828035
    Fax: 028. 37828035
  • Hotline: 0916.273.272 MR LỢI
  • Email: baovehungcatloi@gmail.com