công ty bảo vệ tại hcm chuyên nghiệp

công ty bảo vệ tại hcm chuyên nghiệp

công ty bảo vệ tại hcm chuyên nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG
Nhiệm vụ và quyền hạn của chỉ huy khu vực thực thi nhiệm vụ bảo vệ

Mỗi mục tiêu bảo vệ đều có một chỉ huy trưởng. Tuy nhiên, không phải khách hàng cũng biết được trách nhiệm và quyền hạn phải có của chỉ huy trưởng. Chính vì vậy, các công ty bảo vệ tại hcm chuyên nghiệp đều đưa ra những báo cáo về nhiệm vụ và quyền hạn của các chỉ huy trưởng trong mỗi mục tiêu bảo vệ khác nhau.

  1. Nhiệm vụ của công ty bảo vệ tại HCM

Thứ nhất, chỉ huy trưởng có nhiệm vụ điều hành các hoạt động cả về chuyên môn và nghiệp vụ trong phạm vi khu vực mình quản lý.

Thứ hai, có trách nhiệm xây dựng phương án bảo vệ hiệu quả phù hợp với từng mục tiêu bảo vệ cụ thể trình phòng kỹ thuật nghiệp vụ phê duyệt trước khi thực thi nhiệm vụ.

Thứ ba, chỉ huy trưởng của công ty bảo vệ tại hcm còn có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo vệ và kiểm tra đôn đốc nhân viên thực thi nhiệm vụ theo phương án đó.

Thứ tư, chỉ huy trưởng có nhiệm vụ thường xuyên nắm chắc chất lượng hoạt động tại các mục tiêu bảo vệ và tham mưu với ban Giám đốc nhằm nâng cao chất lượng của nhân viên bảo vệ.

Thứ năm, nắm chắc sự biến động về quân số tại mục tiêu khi có sự cố đặc biệt như: Nghỉ việc, tự ý bò việc, chủ động thay thế bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động bảo vệ tại mục tiêu tốt.

Thứ sáu, chỉ huy trưởng hàng tháng phải tiếp xúc với chủ quản của mục tiêu để nghe nhận xét, đóng góp ý kiến và phải có biên bản để gửi báo cáo về phòng kỹ thuật nghiệp vụ.

Thứ bảy, khi nhận nhiệm vụ tại mục tiêu mới cần phải triển khai các tiêu chí phức tạp để có thể đưa ra phương án tốt nhất.

Thứ tám, chỉ huy trưởng cần đề xuất với ban Giám đốc những khó khăn vướng mắc ở các mục tiêu thuộc khu vực mình đảm nhiệm để đưa ra những giản pháp thích hợp cho từng mục tiêu cụ thể.

  1. Quyền hạn

Thứ nhất, chỉ huy trưởng của công ty bảo vệ tại hcm có quyền điều động nhân viên từ mục tiêu này sang mục tiêu khác trong cùng một khu vực bảo vệ. Tuy nhiên, trước khi thực hiện quyền hạn này cần phải có tờ trình báo cáo cho phòng kỹ thuật nghiệp vụ.

Thứ hai, có quyền đề xuất phóng kỹ thuật nghiệp vụ xem xét và bổ nhiệm thêm đội trưởng, đội phó và ca trưởng tại các mục tiêu bảo vệ.

Thứ ba, có quyền đề xuất khen thưởng và kỷ luật nhân viên theo đúng quy định. Tuy nhiên, việc đề xuất này phải có văn bản và hồ sơ kèm theo.

Thứ tư, có quyền đề xuất cấp trên trong việc trả nhân viên thường xuyên vị phạm để huấn luyện đào tạo lại.

Thứ năm, chỉ huy trưởng có quyền ủy quyền cho cấp phó thay mình điều hành mọi công việc khi công tác vắng mặt.

Hưng Cát Lợi là một trong những công ty bảo vệ tại hcm chuyên nghiệp và uy tín. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi đã mang đến sự hài lòng cho rất nhiều khách hàng. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ của chúng tôi hãy liên hệ qua hotline: 0916272273.

Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG