Nhiệm vụ của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyến hàng

Nhiệm vụ của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyến hàng

Nhiệm vụ của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyến hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG
Nhiệm vụ của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chuyến hàng

Với sự giao lưu và vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều hiện nay thì dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho chuyến hàng. Việc bảo vệ các chuyến hàng hiện nay chủ yếu được thực hiện bằng phương tiện là xe ô tô và xe mô tô. Quá trình bảo vệ cần lưu ý nắm vững các vấn đề sau đây:

-      Luôn lấy mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn các chuyến hàng.

-      Tuyệt đối giữ bí mật về tên hàng, loại hàng, chủng loại, số lượng, địa điểm giao và nhận. Chỉ liên hệ với người có trách nhiệm trực tiếp.

-      Giữ bí mật về lộ trình, tuyến đường và tuyệt đối tuân thủ kế hoạch vận chuyển.

-      Sắp xếp, bố trí phương tiện vận chuyển tuỳ thuộc vào số lượng và tuyến đường nhưng nhìn chung nên sử dụng xe ô tô và các phương tiện cơ giới nhằm đảm bảo an toàn, chỉ vận chuyển bằng xe gắn máy với lượng hàng ít, quãng đường ngắn, phải phân công bố trí phương tiện áp tải.

-      Trường hợp vận chuyển nhiều phương tiện, người chỉ huy phải ngồi trên phương tiện đầu tiên, cấp phó ở phương tiện sau cùng, tuỳ thuộc vào số lượng phương tiện và lực lượng bảo vệ để phân công cho phù hợp. Trên đường đi các phương tiện giữ vận tốc đều và tuân thủ kế hoạch lộ trình. Đối với xe gắn máy cự lý từ 20m đến 100m, xe ô tô từ 40m đến 200m, tuy nhiên phù thuộc vào từng khu vực nhưng đảm bảo xe sau quan sát được phía sau xe trước.

-      Khi đi qua các đoạn đường vắng và khu dân cư đông đúc phải luôn quan sát, nâng cao tinh thần cảnh giác. Chỉ dừng phương tiện trong trường hợp bất khả kháng sau đó phải thông tin ngay cho cấp trên.

-      Khi phương tiện đậu, đỗ cần cử người canh gác thường xuyên, bố trí, sắp xếp các phương tiện để quan sát, thuận lợi.

-      Nắm vững địa điểm, số điện thoại của các trạm, chốt, trụ sở của cơ quan Công an trên tuyến đường, khi cần thiết có thể yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

-    Các nhân viên cùng công ty bảo vệ thường được phân cùng đội để thực hiện nhiệm vụ. Do đó cần phải luôn giữ vững thông tin liên lạc, đảm bảo trao đổi thông tin xuyên suốt các vấn đề nảy sinh trong quá trình vận chuyển chuyến hàng.

Trên đây là những vấn đề cơ bản cần nắm vững trong khi vận chuyển các chuyến hàng bằng xe mô tô và xe ô tô. Trong bất cứ loại hình dịch vụ bảo vệ nào thì cũng đòi hỏi nhân viên phải có đầy đủ nghiệp vụ và tinh thần làm việc tốt nhất. Do đó nhân viên cần nắm được những nhiệm vụ cụ thể và rõ ràng nhất của mình để hoàn thành công việc được giao một cách chỉnh chu nhất.

Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG