Dịch vụ bảo vệ Hưng Cát Lợi chuyên nghiệp trong phòng cháy, chữa cháy

Dịch vụ bảo vệ Hưng Cát Lợi chuyên nghiệp trong phòng cháy, chữa cháy

Dịch vụ bảo vệ Hưng Cát Lợi chuyên nghiệp trong phòng cháy, chữa cháy

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG
Bảo vệ Hưng Cát Lợi nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy

 

Cháy nổ là một thảm họa đối với con người, môi trường và xã hội. Những vụ hỏa hoạn thường gây ra các thiệt hại lớn về cả tài sản và tính mạng con người. Chính vì thế, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cũng góp phần không nhỏ.

Để ngăn chặn và giảm thiểu các vụ cháy nổ đòi hỏi mỗi tổ chức và cá nhân cần phải nêu cao ý thức về phòng cháy chữa cháy. Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm tại các mục tiêu bảo vệ. Thông thường nhân viên bảo vệ sẽ là người đầu tiên có mặt tại tại hiện trường khi xuất hiện vụ cháy nổ tại nơi làm việc.

Đối với dịch vụ bảo vệ Hưng Cát Lợi, ngoài công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực còn giữ vai trò rất quan trọng trong việc đề xuất các phương án phòng cháy và phản ứng nhanh trong trường hợp phát hiện cháy nổ, đồng thời cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy trước khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và xe cứu hỏa chuyên dụng kịp thời đến khu vực đang xảy ra hỏa hoạn.

Cùng với nghiệp vụ bảo vệ an ninh, an toàn mục tiêu, bảo vệ Hưng Cát Lợi luôn chú trọng công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy tại các khóa huấn luyện nhân viên bảo vệ cũng như tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các mục tiêu. Để duy trì công tác phòng cháy, chữa cháy tại các mục tiêu được bảo vệ, lực lượng bảo vệ Hưng Cát Lợi luôn có trách nhiệm đề xuất với chủ quản ban hành nội quy, quy định an toàn phòng cháy chữa cháy chung cho mục tiêu và cho từng bộ phận phòng ban, đơn vị cơ sở. Phát động và duy trì phong trào phòng cháy chữa cháy trong cán bộ công nhân viên và thường xuyên tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại mục tiêu bảo vệ.

 

 

 

Dịch vụ bảo vệ Hưng Cát Lợi luôn đào tạo nâng cao trách nhiệm nhân viên

 

 

Bên cạnh công tác tuyên truyền và giáo dục cho cán bộ công nhân viên nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy thì dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Hưng Cát Lợi còn tham mưu cho chủ quản xây dựng nội quy, biển cấm lửa ở những nơi cần thiết, thông qua hệ thống tuyên truyền của doanh nghiệp thường xuyên thông báo nhắc nhở nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy tại doanh nghiệp.

Thông qua công tác kiểm tra nhằm phát hiện những sơ hở thiếu sót. Từ đó có thể đề xuất biện pháp khắc phục và thường xuyên kiểm tra hệ thống cũng như các thiết bị phòng cháy chữa cháy, cập nhật thông tin các quy định phòng cháy chữa cháy đối với những nơi có nhiều nguy cơ như: nhà kho, hộp điện, khu vực sản xuất,… để có những biện pháp an toàn tối ưu nhất không để xảy ra cháy nổ tại những vị trí này.

Dịch vụ bảo vệ trong phòng cháy tại Hưng Cát Lợi luôn nêu cao tinh thần phòng cháy chữa cháy nhằm mang lại an toàn cho cả tài sản và tính mạng của khách hàng. Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng bảo vệ hay tìm việc làm với thu nhập ổn định thì hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0916273272.

Chia sẻ:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG